Eerste procedurestap in ontwikkeling Technology Base Twente afgerond

Colleges nemen besluit over Nota Reikwijdte en Detailniveau